Välkommen till vår förskola
Fun learning

Super Awesome Slider 5
Awesome Slider 5

And if you also want full path of file as well starting from root, e.g. /folder/folder2/file.php?arg1=val&arg2=val then just remove basename()

Degerbygränd


Degerbygränd har idag 33 barn och 8 medarbetare.

 

Vi har 3 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år), mellanbarnsavdelning (3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Alla tre avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.

Om ni önskar söka plats på Degerbygränd 15-17 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress

Degerbygränd 15-17, Rinkeby
Telefon  08-36 50 80
 

 

© 2015 Umma förskola AB.