iPad

böcker

Språk

Elinsborgsbacken


Elinsborgsbacken har idag 15 barn och 4 medarbetare.

 

Alla barn går tillsammans på en syskonavdelning, där vi arbetar målinriktat utifrån Läroplanen.

Om ni önskar söka plats på Elinsborgsbacken 34, eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

 

Besöksadress

Elinsborgsbacken 32, Tensta
Telefon  08-760 18 03

 

© 2015 Umma förskola AB.