Välkommen till vår förskola
lustfyllt lärande

Hyppingeplan


Hyppingeplan har idag 45 barn och 10 medarbetare.

 

Vi har 3 avdelningar vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år), en mellanbarnsavdelning (3år) och en storbarns avdelning (4-5år).

Alla tre avdelningar arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.

Om ni önskar söka plats på Hyppingeplan 11-13 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

 

Besöksadress

Hyppingeplan 11-13, Tensta
Telefon  08-751 98 55

 

© 2015 Umma förskola AB.