Välkommen till vår förskola
Fun learning

Välkommen till vår förskola
lustfyllt lärande

Risingeplan


Risingeplan har idag 26 barn och 7 medarbetare.

 

Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år).

Båda avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.

Om ni önskar söka plats på Risingeplan 32, eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress

Risingeplan 32, Tensta
Telefon  08-760 55 81

 

 

© 2015 Umma förskola AB.