Välkommen till vår förskola
lustfyllt lärande

Välkommen till vår förskola
lustfyllt lärande

Dovregatan


Dovregatan har idag 28 barn och 6 medarbetare.

 

Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Båda avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.

Om ni önskar söka plats på Dovregatan 16 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

 

Besöksadress

Dovregatan 16, Husby
Telefon  08-120 592 82

 

© 2015 Umma förskola AB.