Bredbyplan


Bredbyplan har idag 30 barn och 7 medarbetare.

Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Bådaavdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.

Om ni önskar söka plats på Bredbyplan 9 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

 

Besöksadress

Bredbyplan 9, Rinkeby
Telefon  08-760 61 55

 

© 2015 Umma förskola AB.