Välkommen till vår förskola
Fun learning

Kvarnby


Kvarnby är en del av Umma förskola AB och har 42 barn i åldrarna 1-6 år, som är indelade i fyra barngrupper utifrån ålder. Varje avdelning har en inbjudande och utmanande miljö som är anpassad för rätt åldersgrupp.

Förskolans inriktningen omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration. Förskolan ligger i Järva med närhet till parker, skog och natur och vi tillbringar mycket tid där. Vi ger barnen möjligheter till upplevelser och inlärning där deras nyfikenhet och upptäckarlust får styra. Förskolan använder sig av ett språkutvecklande och utforskande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vi observerar och reflekterar kring arbetssättet för att utveckla verksamheten framåt. Vi dokumenterar vad barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek. Förskolan har ett eget tillagningskök som erbjuder näringsrik och spännande mat.

Om ni önskar söka plats på Umma förskola Kvarnby eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

 

 Besöksadress

Degerbygränd 41, Rinkeby
Telefon  08-760 66 00

© 2015 Umma förskola AB.