Nagu saabsan

Gogoldhigga xanaadeena waxaa ka mid ah carruurta ammaanka, horumaringa luqadaha ay ku hadlaan iyo is-dhexgalka bulshada aan ku noolnahay. Xanaanadu waxa ay ku taalaa degmada Järva u dhow cagaaryo badan ee beeraha, kaymaha iyo dabeecadda oo aan ku qaataan waqti badan halkaas. Waxaan carruurta siinaa fursado ay waayo-aragnimo iyo waxbarasho dheer ku helaan halkaas oo ay aqoon korodhsiga iyo rabitaanka wax barasha aan ku barbaarino.

Xanaanadeena waxaa kow u ah kobcinta waxbarasha guud iyo horumarinta luqadda hooyo iyo swiidishka. Waxbarashada waa mid maalintii oo dhan ee waqtiga ay ilmaha joogaan la wado. Waxaan samaynaa la socosho ku saabsan ilmaha waxbarashadooda iyo horumarintooda.

Fursado wanaagsan ayaan siinaa ilmaha sida qalab wanaagsan oo ciyaar oo ku salaysan kobcinta waxbarashada. Macallimiintu waxay u abuuraan fursado koritaanka carruurta kobcinayo oo. Waxan siina carruurta cunto si fiican loo qorsheeyay oo nafaqo leh.

 

Saacadahaan furno

Caadi ahaan waxaan furanahay maalmaha shaqadda isniin-jimco 7:00-17:30 hadii waalidka u baahdo waxaan furnaa 06: 30-18: madaama saacadaha dugsiga  ay ku salaysanyihiin baahida waalidiinta.

 

Dalbasha booska

Hadii aad rabto in ilmahaaga ay helaan boos xanaano waxaa iska diiwaangelin kartaa qayta daryeelka caruurta ee stockholm.se

ama xafiisyada bulshada ee kuugu dhow iska diwaan gali. Hadii aadan haysan bank-id ama aad haysato aqoonsidda qarsoon, waxaa buuxin kartaa foomkaan.

Nidaamka safka

Nidaamka aan u qorshayno ilmaha safka ku jiro waa sidaan hoose:

1. Caruurta leh baahida gaarka ah sida uu sharciga iswiidhiska ee waxbarashad u dejinayo cutubka 8, Qaybta 9.

2. Carruurta walaalaha ah ee isku guri ku nool oo ka diwaangashan safka.

3. Carruurta waqtiga ugu dheer ee sugitaanka saf ahaan ku jiray. Haddii dhowr carruur leeyihiin waqti isku mid ah, safka kan taariikhda dhalashada ee ugu horeeya baa la hormarin.

 

Safka ilmaha waxaa la galin karaa ugu horreeya ilmaha markuu gaaro lix bilood. Haddii aad ka hor lix bilood imahaaga safka galiso, diwaangalintu waxay bilaaban maalinta ilmaha ay lix bilood u buuxsanto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nala soo xiriir

Agaasime

Khalid Abdirahman Egal

egal@ummaforskolor.se

08-36 82 10

Maamulaha xanaanada Rinkeby

Aicha Ourjdal

aicha@ummaforskolor.se

070-729 00 71

Maamulaha xanaada Tensta, Husby & Kvarnby

Fardowsa Isse

0767407644

fardowsa@ummaforskolor.se

Maamulaha shaqaalaha

Zahra Daoudi

zahra@ummaforskolor.se

08-36 60 75

070-480 35 45

 

Tani waa map fudud qoraalka Tani waa map fudud qoraalka Tani waa map fudud qoraalka Tani waa map fudud qoraalka
© 2015 Pre-School . All rights reserved.