Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek.
Förskolan har ett eget tillagningskök som erbjuder näringsrik och spännande mat.

© 2015 Umma förskola AB.