Rutiner


Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering

 

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

StEG 1: Klagomål skall i första hand lösas av berörd personal

Varje verksamhet har en platsansvarig för att ta emot synpunkter och klagomål från er.

STEG 2: Om inte klagomålet reds ut i första steg

Om du inte blir nöjd med hur ärendet behandlats i första steget kan du lämna ärendet till förskolechefen (Rinkeby Aicha 0707290071 Tensta/Husby/Kvarnby Fardowsa 0767407644) som gör en ny genomgång av det och gör en bedömning av hur det har behandlats.

STEG 3: Om klagomålet inte reds ut av förskolechef

Om du inte är nöjd med hur förskolechefen behandlat ärendet kan du vända dig till huvudmännen (08- 36 82 10) för en ny bedömning av ärendet.

STEG 4: Om klagomålet inte reds ut av huvudmännen

Om du inte är nöjd med hur huvudmännen behandlat ärendet kan du vända dig till utbildningsförvaltningen (08-508 33 000) för en ny bedömning av ärendet. Detta är kommunens högsta instans för klagomål.

© 2015 Umma förskola AB.