Om oss

Förskolans inriktningen omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration. Förskolan ligger i Järva med närhet till parker, skog och natur och vi tillbringar mycket tid där. Vi ger barnen möjligheter till upplevelser och inlärning där deras nyfikenhet och upptäckarlust får styra.


Förskolan använder sig av ett språkutvecklande och utforskande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vi observerar och reflekterar kring arbetssättet för att utveckla verksamheten framåt. Vi dokumenterar vad barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek. Förskolan serverar näringsrik mat.

Öppettider

Öppettider är mån-fre 07:00-17:30 där ramtider är 06:30-18:30. Öppettiderna på förskolan utgår från föräldrarnas behov.

Sök plats hos oss

Anmälan görs genom Stockholm stads e-tjänst

eller i närmaste medborgarkontor. För er som saknar e-legitimation eller har skyddat identitet kan anmälan göras genom att fylla i denna blankett

Våra köregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.

1.    Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9).

2.    Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

3.    Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om du gör en ansökan om förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vd

Khalid Abdirahman Egal

egal@ummaforskolor.se

08-36 82 10

Förskolechef Rinkeby

Aicha Ourjdal

aicha@ummaforskolor.se

070-729 00 71

Förskolechef Tensta, Husby & Kvarnby

Fardowsa Isse

0767407644

fardowsa@ummaforskolor.se

Personalchef

Zahra Daoudi

zahra@ummaforskolor.se

08-36 60 75

070-480 35 45


 

 

© 2015 Umma förskola AB.