Lediga tjänster
Vi söker förskollärare

Umma Förskola AB har hand om ca 300 barn och vi är ca 85 anställda på våra tio förskolor i Rinkeby, Husby och Tensta i Stockholm. Här möts kulturer och människor med olika spännande bakgrund, erfarenhet och kunskap. Skicka in din ansökan  här

Ansök plats hos oss
Nytt gemensamt ansökningssystem

Just nu inför Stockholms stad ett nytt gemensamt ansökningssystem. Ni är välkomna att söka plats hos oss via e-tjänste Min barnomsorg

Lustfyllt lärande
och en stimulerande trygg miljö

Vi har en gemensam värdegrund som vi alla är överens om. Värdegrunden är djupt förankrad hos oss pedagoger. Ett av våra viktigaste mål är att föra denna människosyn, respekt, demokratiska värderingar och solidaritet vidare till barnen på förskolorna.

Språkutveckling
språket som ett verktyg

Vi arbetar aktivt med att möta barnet på den nivå de befinner sig, såväl språkligt som socialt, motoriskt och intellektuellt. Vi stimulerar dem vidare utifrån sina egna färdigheter, intressen och möjligheter. De barn som har särskilda behov tillgodoses på sitt särskilda sätt, antingen genom egen resurs eller vad just det barnet behöver, exempelvis extra språkträning, logoped eller stöd och hjälp från BVC.

Flerspråkighet och integration
all språk är tillgång

Barnen hos oss har i de flesta fall somaliska som modersmål, därför talas det såväl somaliska som svenska på våra förskolor (lite beroende på barnens ålder och språkutveckling). Våra barn har också arabiska som modersmål och personalen talar över 15 språk. Läs mer

Vi erbjuder

Flerspråkighet

Utforskande

Lustfyllt lärande

Aktuellt

omsorg
och lärande

Nyhetsbrev

05 Apr

Vi söker förskollärare, speciallärare och elevassistenter.Välkommen med d... Läs mer

17 Mar

Underhåll och uppdatering av hemsidan pågår. ... Läs mer

-

prenumera vår Nyhetsbrev© 2015 Umma förskola AB.